ACCESEAZĂ PROGRAMUL CASA EFICIENTĂ ENERGETIC

19.09.2020

Obiectul programului îl reprezintă acordarea finanțării nerambursabile din Fondul pentru mediu în vederea efectuării de lucrări destinate creșterii eficienţei energetice în locuințele unifamiliale. 


3 Praguri de finanțare

40.000  lei            55.000 lei                70.000 lei


Cheltuieli eligibile în cadrul programului:

  • cheltuielile cu lucrările de instalare/reabilitare/modernizare a sistemelor de încălzire şi de preparare şi utilizare a apei calde de consum:
  • cazane cu condensare; pompe de căldură, cu excepţia aparatelor de tip aer-aer (aparate de condiţionare a aerului);
  • panouri solare termice, inclusiv sistemele de stocare a energiei termice
  •  sisteme de microcogenerare pe gaz natural, pe biogaz, precum şi cele bazate pe gazificarea deşeurilor menajere (resturi alimentare, dejecţii animaliere şi umane etc.) şi nemenajere din locuinţele unifamiliale (resturi lemnoase, peleţi de natură lemnoasă, peleţi de natură agricolă);
  • sisteme de încălzire/răcire cu schimbare de fază;
  • izolarea termică a conductelor de distribuţie şi a unităţilor de acumulare;
  • dotarea cu dispozitive de reglare pentru încălzirea şi prepararea apei calde de consum;
  • dotarea, înlocuirea, reabilitarea componentelor instalaţiei interioare (corpuri de încălzire, încălzire prin pardoseală, conducte, robinete, boilere, schimbătoare de căldură şi alte elemente similare din componenţa instalaţiei de încălzire şi preparare a apei calde de consum);
  •  programatoare orare pentru comanda instalaţiilor de încălzire şi răcire;
  • cheltuielile pentru achiziţionarea şi montarea de sisteme centralizate de ventilare mecanică cu recuperare a căldurii, cu o eficienţă de minimum 75%, inclusiv programatoare orare pentru comanda instalaţiilor de ventilare

Ghid de finantare